VI Zjazd Absolwentów WSKSiM

W dniach od 4 do 5 września w Kampusie Akademickim przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu odbył się doroczny Zjazd Absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, który był połączony z 7. Dziękczynieniem w Rodzinie.

Bardzo się cieszę, ze mogę tutaj być, że mogę się spotkać z ludźmi, z którymi studiowałam. Nasze znajomości były niezwykle silne, przetrwały parę lat i dalej utrzymujemy z sobą dobry kontakt. To były studia podyplomowe – Retoryka i komunikacja społeczna. Były uzupełnieniem, a także rozwojem. Jestem z zawodu prawnikiem, aczkolwiek nie pracuję w swoim zawodzie. WSKSiM otworzyła dla mnie kolejną możliwość. Teraz studiuję na studiach doktoranckich, dlatego jest to możliwość dalszego rozwoju – powiedziała jedna z absolwentek.

Absolwenci uczelni mieli także okazję wysłuchania wykładu prof. dr hab. Sławomira Cenckiewicza. Wykładowca mówił o mechanizmach walki z Kościołem Katolickim w Polsce w latach 1944 – 89.

Taką cechą, która łączy wszystkie epoki, od Bieruta przez Ochaba, Gomułkę, Gierka czy Jaruzelskiego, jest metoda wewnętrznej dezintegracji Kościoła Katolickiego poprzez wprowadzenie do tej instytucji „koni trojańskich”. Kościół Katolicki ostatecznie wygrał narzucony mu konflikt z komunistami, ale ofiar po jego stronie było sporo. Były gazety, inicjatywy, instytucje, książki, które na pozór miały wyglądać na katolickie, a takie nie były. Były wreszcie – to należy podkreślać – ofiary Ci wszyscy prześladowani biskupi, księża, siostry zakonne, którzy byli mordowani w kazamatach ubeckich – podkreślał profesor.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor –Założyciel WSKSIM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.