Kolejni absolwenci studiów podyplomowych Ekologia i zarządzanie

Podczas sobotniej konferencji podsumowującej projekt „Kampania edukacyjna STOP SMOG” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Głównym celem studiów jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez kształcenie do promowania zasad zrównoważonego rozwoju. Studia łączą ze sobą wiedzę teoretyczną, która dotyczy zasad tworzenia się prawa środowiskowego w Polsce. Także wiedzę praktyczną, która obejmuje znajomość gatunków ptaków, gleb, siedlisk przyrodniczych oraz projektów dotyczących szans zrównoważonego rozwoju. Atutem kierunku są przede wszystkim zajęcia terenowe dla słuchaczy m.in. w stacji badawczej w Tucznie.

Absolwenci otrzymali dyplomy z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko, który jest również wykładowcą studiów podyplomowych.

– Gratuluję tego czasu, który razem spędziliśmy. Szanowni Państwo, jesteście po prostu potrzebni. Ta uczelnia kształci ludzi, którzy są potrzebni Polsce i którzy wiedzą kto to jest człowiek i jak użytkować zasoby przyrodnicze – zaznaczył prof. Jan Szyszko.

Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR podkreśla nawiązanie samego kierunku na studiach podyplomowych do apelu papieża Franciszka.

– Żegnamy po raz któryś absolwentów specjalności ekologia i zarządzanie. Składa to się również bardzo dobrze w kontekście kościelnym. Ojciec Święty Franciszek zaznaczał, że stworzenie jako dar Boży jest tą wartością, którą trzeba zagospodarować. Człowiek powinien uwrażliwić się na to, co go otacza. Człowiek powinien na nowo odkryć dar, jaki Stwórca dał mu, aby go zagospodarował – mówi o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Dla samych absolwentów kierunku, studia były doskonałą formą do poszerzenia wiedzy w aspekcie zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach.

– Te studia dały mi dodatkowe możliwości zdobywania nie tylko wiedzy, ale również doświadczenia, które będzie na pewno niezbędne nie tylko w mojej pracy, ale poszerzy moje horyzonty. Jestem z zawodu leśnikiem i interesuję się dodatkowo leśnymi gospodarstwami węglowymi, które jak wiadomo są bardzo dobrym narzędziem polityki klimatycznej. To był dla mnie szczególny temat, który zgłębiałam w swojej pracy dyplomowej – podkreśla Honorata Galczewska, absolwentka.

– Jestem leśnikiem i problem zrozumienia mechanizmów przyrody jest mało znany znaczącej liczbie społeczeństwa. Nawet nauczyciele mają słabą świadomość zrozumienia pojęcia zrównoważonego rozwoju. Te studia pozwoliły mi poszerzyć wiedzę w takim stopniu, że jestem w stanie wytłumaczyć praktycznie każdemu odbiorcy, począwszy od przedszkolaka po studentów, co znaczy mechanizm zrównoważonego rozwoju. Korzystanie z dóbr natury i przyrody, jeśli chodzi o ich upiększanie, a jednocześnie są one źródłem – tym darem, który Bóg ofiaruje człowiekowi – mówi Zbigniew Nahajowski, absolwent.

Studia są dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.

Justyna Majdak
Zespół Prasowy WSKSiM