Zajęcia terenowe w Tucznie

W dniach 30.06 – 03.07.2016 słuchacze studiów podyplomowych polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie udali się na wyjazdowe zajęcia w Tucznie.

Tematyka zajęć związana jest z tzw. dyrektywą ptasią dotyczącą ochrony dzikiego ptactwa. Zajęcia obejmują więc zagadnienia z biologii i ekologii oraz bardzo ciekawe zagadnienia występowania ptactwa wraz z praktyczną nauką w terenie rozpoznawania gatunków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ważnych dla Polski. Zajęcia dotyczą także typów siedlisk ważnych dla UE gatunków roślin i zwierząt również z praktyczną nauką rozpoznawania niektórych gatunków w terenie. Inauguracji warsztatów dokonał prof. dr hab. Jan Szyszko, minister środowiska, a praktycznemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez słuchaczy studiów podyplomowych polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie bacznie przyglądał się JM Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Piotr Konarski, słuchacz studiów podyplomowych polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie