Warsztaty terenowe w Tucznie

W połowie lipca Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowała w malowniczo położonej Stacji Terenowej „D&B” w Tucznie warsztaty terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Kilkudniowe zajęcia pozwoliły słuchaczom studiów podyplomowych m.in. zgłębić temat Dyrektywy ptasiej.A temu celowi służyły zwłaszcza ciekawie prowadzone warsztaty z rozpoznawania gatunków ptaków w ich środowisku bytowania. Jak podkreśla odpowiedzialny za te zajęcia Leszek Stankiewicz „Celem naszych warsztatów jest zapoznanie się z ptakami, które są charakterystyczne dla odpowiednich zgrupowań ptaków, związanych z odpowiednimi siedliskami”. Na powierzchniach doświadczalnych Stacji Terenowej „D&B” w Tucznie słuchacze studiów podyplomowych poznali także zasady funkcjonowania konkretnych siedlisk przyrodniczych i ich powiązań w układzie krajobrazowym w kontekście Natury 2000. Jak zaznacza prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, wykładowca WSKSiM, który podczas warsztatów podjął temat Dyrektywy habitatowej ze szczególnym uwzględnieniem terenów torfowo-błotnych „Nie wszystkiego można się dowiedzieć z książek. Trzeba być w terenie. Trzeba to zobaczyć. Trzeba tego dotknąć”. Warto zaznaczyć, iż nad całością warsztatów w Tucznie czuwał prof. dr hab. Jan Szyszko, minister środowiska. A praktycznemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez słuchaczy studiów podyplomowych uważnie przyglądał się o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM.