Obrony studentów studiów podyplomowych – Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

15 czerwca 2019 r. odbyły się egzaminy dyplomowe studentów z kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie. Komisji, składającej się z b. Ministra Środowiska Jana Szyszko, b. wiceministra w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka oraz dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, przewodniczyła prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dr Maria Laska. W obronach udział brał także rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Prof. Jan Szyszko skierował kilka słów podziękowań do władz uczelni oraz studentów kierunku polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

– Chciałbym podziękować, że ten kierunek jest uruchamiany w tej uczelni, ponieważ ekologia jest zagrożona. Wam drodzy adepci dziękuje, że przyszliście na ten kierunek. Jesteście bardzo potrzebni – powiedział.

Egzaminy rozpoczęły wspólna modlitwa oraz powitanie studentów przez prorektor dr Marię Laskę. Do egzaminu przystąpiło łącznie 10 studentów. Tematy prac dyplomowych były zróżnicowane. Prace poruszały takie zagadnienia jak: „Konflikt pomiędzy formami ochrony przyrody a użytkowaniem lasów Puszczy Białowieskiej”, „Warstwy aksjologiczne wybranych fragmentów Księgi Rodzaju” oraz „Możliwość wykorzystania zasobów pozostałości drzewnych w Nadleśnictwie Augustów dla lokalnego rozwoju”. Wszyscy absolwenci obronili prace z wynikiem bardzo dobrym.

Na obronach obecny był również o. rektor Zdzisław Klafka, który po ogłoszeniu wyników wyraził słowa uznania.

– Jestem bardzo usatysfakcjonowany z tych obron. Przyczyniacie się do poszerzenia osiągnięć Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – podkreślił.

Podyplomowe studia Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie łączą wiedzę teoretyczną, dotyczącą zasad i filozofii tworzenia zmieniającego się prawa środowiskowego w Polsce UE oraz oceny i wyceny zasobów przyrodniczych, z umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi rozpoznawania gatunków ptaków, gatunków gleb, siedlisk przyrodniczych oraz przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju.

Agata Mieczkowska