Retoryka i wystąpienia przed kamerą

Retoryka i wystąpienia przed kamerą to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. Studia obejmują m.in. zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, pedagogiki mass mediów, etyki, sztuki argumentacji, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Studia skierowane są do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją, pięknym wypowiadaniem się. Studia uczą jak poradzić sobie z tremą i stresem, zwłaszcza w sytuacji wystąpień przed kamerą. Adresowane są szczególnie do nauczycieli, samorządowców, prawników, doktorantów, lekarzy, kapłanów i sióstr zakonnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, urzędników różnego szczebla – wszystkich, których efekt pracy jest zależny od właściwego i skutecznego posługiwania się słowem mówionym.

Celem studiów jest nabycie i udoskonalenie takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, właściwej dykcji i artykulacji, kreowanie wizerunku dobrego mówcy, świadome używanie języka jako narzędzia komunikacji, radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi, skuteczne opanowanie stresu i tremy w kontaktach z mediami.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie krótkiego wystąpienia publicznego – przed komisją i pozostałymi słuchaczami z grupy.

Absolwent jest ambasadorem kultury żywego słowa. Potrafi pięknie się wypowiadać, budować swój wywód logicznie, w oparciu o zasady retoryki klasycznej. Zna zasady poprawnej emisji głosu. Jest świadomy celu swojej wypowiedzi, a tym samym widzi jej skutki. Absolwent łatwiej wysławia się i jest bardziej przekonujący. Wie jak przemawiać i rozmawiać zwłaszcza podczas wystąpień przed kamerą.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW.

Egzamin końcowy – 12.03.2022 r.

Terminy zjazdów dla V edycji studiów (rozpoczęcie zajęć: semestr zimowy 2023/2024):

Semestr I

 • Zjazd 1 – 04-05.11.2023 r.
 • Zjazd 2 – 18-19.11.2023 r.
 • Zjazd 3 – 09-10.12.2023 r.
 • Zjazd 4 – 16-17.12.2023 r.
 • Zjazd 5 – 13-14.01.2024 r.
 • Zjazd 6 – 27-28.01.2024 r.

Semestr II 

 • Zjazd 7 – 24-25.02.2024 r.
 • Zjazd 8 – 16-17.03.2024 r.
 • Zjazd 9 – 23-24.03.2024 r.
 • Zjazd 10 – 13-14.04.2024 r.
 • Zjazd 11 – 11-12.05.2024 r.
 • Zjazd 12 – 08-09.06.2024 r.

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym w kampusie AKSiM w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela).

Czesne za studia na kierunku Retoryka i wystąpienia przed kamerą w roku akademickim 2023/2024 wynosi: 4000 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „retoryka i wystąpienia przed kamerą”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl