Retoryka i wystąpienia przed kamerą

Retoryka i wystąpienia przed kamerą to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. Studia obejmują m.in. zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, pedagogiki mass mediów, etyki, sztuki argumentacji, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Studia skierowane są do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją, pięknym wypowiadaniem się. Studia uczą jak poradzić sobie z tremą i stresem, zwłaszcza w sytuacji wystąpień przed kamerą. Adresowane są szczególnie do nauczycieli, samorządowców, prawników, doktorantów, lekarzy, kapłanów i sióstr zakonnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, urzędników różnego szczebla – wszystkich, których efekt pracy jest zależny od właściwego i skutecznego posługiwania się słowem mówionym.

Celem studiów jest nabycie i udoskonalenie takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, właściwej dykcji i artykulacji, kreowanie wizerunku dobrego mówcy, świadome używanie języka jako narzędzia komunikacji, radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi, skuteczne opanowanie stresu i tremy w kontaktach z mediami.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie krótkiego wystąpienia publicznego – przed komisją i pozostałymi słuchaczami z grupy.

Absolwent jest ambasadorem kultury żywego słowa. Potrafi pięknie się wypowiadać, budować swój wywód logicznie, w oparciu o zasady retoryki klasycznej. Zna zasady poprawnej emisji głosu. Jest świadomy celu swojej wypowiedzi, a tym samym widzi jej skutki. Absolwent łatwiej wysławia się i jest bardziej przekonujący. Wie jak przemawiać i rozmawiać zwłaszcza podczas wystąpień przed kamerą.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW.

Egzamin końcowy – 12.03.2022 r.

Planowane termin zjazdów*:

 • Zjazd 1 – 28-29.10.2023 r.
 • Zjazd 2 – 04-05.11.2023 r.
 • Zjazd 3 – 18-19.11.2023 r.
 • Zjazd 4 – 09-10.12.2023 r.
 • Zjazd 5 – 16-17.12.2023 r.
 • Zjazd 6 – 13-14.01.2024 r.
 • Zjazd 7 – 27-28.01.2024 r.

* Terminy mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy zjazdów zostaną udostępnione po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek. Planowany termin zakończenia rekrutacji dla kierunku “Dziedzictwo myśli Jana Pawła II” to 10 października 2023 r.

Czesne za studia na kierunku Retoryka i wystąpienia przed kamerą w roku akademickim 2023/2024 wynosi: 4000 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „retoryka i wystąpienia przed kamerą”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl