Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie – egzaminy dyplomowe

W sobotę 16 listopada 2019 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

W komisji egzaminacyjnej, której przewodniczyła dr Maria Laska – prorektor WSKSIM, zasiedli m.in. dr inż. Andrzej Konieczny – Dyrektor Lasów Państwowych oraz Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP ds. polityki klimatycznej. W obronach brał udział także rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Tematyka prac dyplomowych dotyczyła przede wszystkim zrównoważonego rozwoju, prawa łowieckiego, ochrony brzegów morskich, społecznych funkcji lasu.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Minister ds. pomocy humanitarnej w WSKSiM

W sobotę 26 października 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej gościł Pan Minister Michał Woś, minister ds. pomocy humanitarnej, a w latach 2017-2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pan Minister spotkał się ze słuchaczami studiów podyplomowych Relacje międzynarodowe i dyplomacja. Ponadto wygłosił prelekcję na temat Rodzinne postępowanie informacyjne jako narzędzie promocji pojednawczej w kryzysie małżeństwa w ramach zajęć na studiach podyplomowych Mediacje pojednawcze w rodzinie.

Pan Minister Michał Woś w czasie pracy w resorcie sprawiedliwości zajmował się m.in. nadzorem nad sprawami rodzinnymi i nieletnich oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Obecnie odpowiada za koordynację pomocy humanitarnej, którą Polska kieruje do krajów trzeciego świata oraz rejonów dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

Kolejne edycje studiów podyplomowych

W sobotę 26 października 2019 r. w murach naszej Uczelni rozpoczęły się kolejne edycje studiów podyplomowych m. in.: na kierunkach: Master of Business Administration, a także Retoryka i wystąpienia przed kamerą.

Na rozpoczęciu był obecny Pan Czesław Lang wicemistrz olimpijski, polski kolarz torowy i szosowy, a także dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata.

Studentom zostały wręczone indeksy, serdecznie gratulujemy.

Otwieramy nowy kierunek studiów podyplomowych – „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”

 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od semestru letniego w roku akademickim 2019/20 otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych „Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II”. Jak podkreśla uczelnia, studia te mają na celu merytoryczne przedstawienie głównych treści nauczania Jana Pawła Wielkiego w celu ich aplikacji do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka.

Studia z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” mają pomóc słuchaczom wzbudzenie własnej, zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwość podejmowania w sposób kompetentny myśli Papieża Polaka i wdrażania jej w życie.

Jak podkreśla o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, któż z nas nie cieszy się, że nasza Ojczyzna wydała na świat wielkiego świętego, którym jest Jan Paweł II.

– To wielki święty, Polak, myśliciel, teolog, wielka osobowość. Zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na studia podyplomowe z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II”. Studia te będą trwały dwa semestry – akcentuje założyciel WSKSiM w Toruniu.

Na pierwszy semestr studiów podyplomowych z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” uczelnia proponuje następujące przedmioty:

– Kairologia Jana Pawła II
– Polskie znaki czasu – kontekst historyczny i polityczny pontyfikatu
– Bóg Jana Pawła II
– Kościół z Eucharystii
– Kościół w dialogu
– Maryja Matka Odkupiciela
– Personalizm etyczny – osoba i czyn
– Miłość i odpowiedzialność
– Małżeństwo i rodzina
– Młodzież
– Analiza tekstów

W najbliższym czasie WSKSiM przedstawi więcej informacji, m.in. na jakich warunkach i kto może brać udział w studiach z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II”.

radiomaryja.pl

Pierwsi absolwenci na kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

W sobotę 29 czerwca odbyły się egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Dwusemestralne studia realizowane były przez WSKSiM jako projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Słuchacze pod kierunkiem promotorów – dr hab. Eryka Łona, dr Katarzyny Kamińskiej i dr Doroty Żuchowskiej przygotowali bardzo interesujące prace z zakresu polityki gospodarczej, korzyści i kosztów wejścia Polski do strefy euro, Brexitu, różnych produktów bankowych, rynku nieruchomości w Polsce, wykorzystania funduszy UE w ostatniej perspektywie finansowej, numizmatyki w działalności kulturalno-oświatowej NBP.

Absolwentom gratulujemy!

Obrony studentów studiów podyplomowych – Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

15 czerwca 2019 r. odbyły się egzaminy dyplomowe studentów z kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie. Komisji, składającej się z b. Ministra Środowiska Jana Szyszko, b. wiceministra w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka oraz dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, przewodniczyła prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dr Maria Laska. W obronach udział brał także rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Prof. Jan Szyszko skierował kilka słów podziękowań do władz uczelni oraz studentów kierunku polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

– Chciałbym podziękować, że ten kierunek jest uruchamiany w tej uczelni, ponieważ ekologia jest zagrożona. Wam drodzy adepci dziękuje, że przyszliście na ten kierunek. Jesteście bardzo potrzebni – powiedział.

Egzaminy rozpoczęły wspólna modlitwa oraz powitanie studentów przez prorektor dr Marię Laskę. Do egzaminu przystąpiło łącznie 10 studentów. Tematy prac dyplomowych były zróżnicowane. Prace poruszały takie zagadnienia jak: „Konflikt pomiędzy formami ochrony przyrody a użytkowaniem lasów Puszczy Białowieskiej”, „Warstwy aksjologiczne wybranych fragmentów Księgi Rodzaju” oraz „Możliwość wykorzystania zasobów pozostałości drzewnych w Nadleśnictwie Augustów dla lokalnego rozwoju”. Wszyscy absolwenci obronili prace z wynikiem bardzo dobrym.

Na obronach obecny był również o. rektor Zdzisław Klafka, który po ogłoszeniu wyników wyraził słowa uznania.

– Jestem bardzo usatysfakcjonowany z tych obron. Przyczyniacie się do poszerzenia osiągnięć Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – podkreślił.

Podyplomowe studia Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie łączą wiedzę teoretyczną, dotyczącą zasad i filozofii tworzenia zmieniającego się prawa środowiskowego w Polsce UE oraz oceny i wyceny zasobów przyrodniczych, z umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi rozpoznawania gatunków ptaków, gatunków gleb, siedlisk przyrodniczych oraz przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju.

Agata Mieczkowska