Ostatnie wolne miejsca na wybrane kierunki studiów podyplomowych AKSiM

Pozostały ostatnie wolne miejsca na wybranych kierunkach studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wciąż można zrekrutować się na studia podyplomowe:

Etyka dla nauczycieli – studia mają na celu dostarczenie wiedzy w postaci ogólnych koncepcji etyki w perspektywie celu i sensu ludzkiej egzystencji, zagadnień związanych z obiektywną i subiektywną normą moralności oraz aplikacji tegoż instrumentarium do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Studia kierowane są do do czynnych zawodowo nauczycieli, przygotowujących się do prowadzenia etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Master of Business Administration (MBA VIII) – prestiżowe studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska;

Retoryka i wystąpienia przed kamerą – dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe m.in. z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, pedagogiki mass mediów, etyki, sztuki argumentacji, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie – kierowane głównie do osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, edukatorów, przedstawicieli samorządów oraz absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studiów Podyplomowych. Zapraszamy do kontaktu!