Egzaminy dyplomowe na kierunku Retoryka i wystąpienia przed kamerą

25 marca 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się egzaminy dyplomowe III edycji studiów podyplomowych Retoryka i wystąpienia przed kamerą.

Słuchacze wygłosili przygotowane wcześniej krótkie wystąpienia publiczne, które zostały poddane ocenie przez komisję egzaminacyjną w składzie: rektor o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prof. AKSiM, dr Maria Laska, prof. AKSiM, dr hab. Imelda Chłodna-Błach, dr Paweł Adam Makowski.

Wśród zaproponowanych przez Słuchaczy tematów znalazły się takie jak: „Czy powinniśmy pomagać Ukrainie i jak pomagają polscy leśnicy?”, „Czy trema może być naszym sprzymierzeńcem?”, „Jak zainteresować słuchacza?”, „Czy potrzebna jest edukacja w zakresie kultury zdrowotnej?”.

Egzaminy końcowe potwierdziły nabycie przez Absolwentów takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, skuteczne opanowanie stresu i tremy, radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Retoryka i wystąpienia przed kamerą to dwusemestralne studia podyplomowe skierowane do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją czy pięknym wypowiadaniem się. Obejmują wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. W programie studiów m.in. zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, etyki, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi w AKSiM zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl  

Egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych Etyka dla nauczycieli

W sobotę 18 marca 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe podsumowujące I i II edycję trzysemestralnych studiów podyplomowych „Etyka dla nauczycieli”.

Słuchacze z powodzeniem obronili napisane prace odpowiadając na pytania sformułowane przez członków komisji egzaminacyjnych, którym przewodniczyli: rektor o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prof. AKSiM oraz prorektor dr Maria Laska, prof. AKSiM.

Egzaminy dyplomowe zakończyły się sukcesem i potwierdziły wysoki stopień kwalifikacji oraz zdobytej wiedzy w trakcie studiów, który z pewnością zaowocuje w przyszłości.

„Etyka dla nauczycieli” to trzysemestralne studia podyplomowe adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć z przedmiotu Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Oprócz przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w obu typach szkół. Nauka na studiach jest bezpłatna ze względu na finansowanie ze środków MEiN.

Absolwentom gratulujemy i życzymy wszystkiego co najlepsze w kolejnych etapach rozwoju zawodowego i osobistego!

Słowa uznania należą się także promotorom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do odpowiedniego przygotowania prac dyplomowych, szczególnie tych wyróżnionych.

Aktualnie trwa nabór na IV edycję studiów. Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na stronę: podyplomowe.aksim.edu.pl

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim.
W ofercie dostępne są kierunki:

  • Etyka dla nauczycieli – edycja IV – studia bezpłatne – rekrutacja do 20 kwietnia 2023 r.
  • Master of Business Administration (MBA X) – ostatnie wolne miejsca
  • Dziedzictwo Myśli Jana Pawła II – ostatnie wolne miejsca

Więcej informacji o kierunkach: podyplomowe.aksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studiów Podyplomowych AKSiM
Telefon: (+48) 56 650 40 12
E-mail: podyplomowe@aksim.edu.pl

Zakończenie I i II edycji studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli

W niedzielę 26.02.2023 roku w ogrodach zimowych AKSiM miało miejsce uroczyste zakończenie studiów podyplomowych „Etyka dla nauczycieli”, finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wydarzenie odbyło się w ramach ostatniego zjazdu dla tych trzysemestralnych studiów, które niebawem ukończą słuchacze edycji I oraz II. Wraz z Władzami Uczelni, Wykładowcami oraz osobami koordynującymi projekt, swój sukces świętowało około pięćdziesięciu nauczycieli etyki in spe.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a przyszłym absolwentom życzymy powodzenia podczas egzaminów dyplomowych, które odbędą się 18 marca.

Egzamin dyplomowy MBA

Rozpoczęły się egzaminy dyplomowe VIII edycji studiów podyplomowych Master of Business Administration w AKSiM.

Słuchacze przeszli już pierwszy etap egzaminu rozwiązując test egzaminacyjny z pytań obejmujących zagadnienia z tematów poruszanych w ramach poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Trwają prezentacje prac dyplomowych – case „PETA’s Kentucky Fried Cruelty, Inc. Campaign”.

Trzymamy kciuki!

Zarządzanie i marketing w rolnictwie – nowość w AKSiM!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe AKSiM. W ofercie Akademii pojawił się nowy kierunek Zarządzanie i marketing w rolnictwie.

Studia adresowane są do rolników i osób prowadzących działalność gospodarczą w agrobiznesie. Czesne za studia wynosi: 4 800 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zarządzania oraz marketingu. Pozna podstawy prawa rolnego, organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego i ekologii.

Więcej informacji o kierunku na stronie: podyplomowe.aksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/zarzadzanie-i-marketing-w-rolnictwie/

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prowadzi obecnie nabór na studia podyplomowe na kierunkach:

Studia podyplomowe w AKSIM to:

  • wysoka jakość kształcenia;
  • zajęcia z wybitną kadrą profesorską i praktykami;
  • umiejętności praktyczne i kwalifikacje potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy;

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: podyplomowe.aksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych

Boże Narodzenie A.D. 2022

Kochani Słuchacze studiów podyplomowych, Szanowni Wykładowcy, Drodzy Przyjaciele!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia w tym roku będziemy obchodzić ze świadomością, że u naszych sąsiadów trwa okrutna wojna i przelewana jest ludzka krew. Tym bardziej pragniemy ożywić w nas głęboką wiarę i ufność, że nowo narodzony Jezus Chrystus, Książę Pokoju, może dokonać cudu zakończenia bezsensownej wojny. 

Nie zapominając więc o bezmiarze ludzkiego cierpienia, łamiąc się opłatkiem w wieczór wigilijny, jako społeczność AKSiM w Toruniu życzymy, aby Boża Dziecina dotknęła swoją miłością serc tych wszystkich, którzy kierują się logiką przemocy, i oddaliła od ludzkości widmo wojny i nieszczęść z nią związanych, a nas przez miłość czynną i autentyczną uczyniła budowniczymi pokoju. Niech w sercach Polaków i wszystkich ludzi na świecie zapanują zgoda i wzajemna miłość bratnia. 

Niech w nowym roku 2023 Bóg Ojciec przyniesie pokój ludziom na całym świecie!